در 60ثانیه وب‌اپلیکیشن بازمود را روی گوشیتون نصب کنید.